Betingelser

  1. Aftalegrundlag: Ved at indgå en aftale med Fotografen, accepterer kunden disse betingelser og forpligter sig til at overholde dem.
  2. Aftaleindgåelse: En aftale anses som indgået, når kunden har accepteret et tilbud fra fotografen via e-mail, sms eller anden skriftlig kommunikation.
  3. Betaling: Kunden forpligter sig til at betale det aftalte beløb til fotografen. Betalingsbetingelserne og eventuelle gebyrer for forsinket betaling angives tydeligt i fakturaen.
  4. Levering af tjenester: Fotografen forpligter sig til at levere tjenesterne på det aftalte tidspunkt og på den aftalte måde. Kunden forstår, at leveringstiden kan variere afhængigt af omfanget af tjenesterne.
  5. Ophavsret og brugsrettigheder: Ophavsretten til alle billeder forbliver hos fotografen, medmindre andet er skriftligt aftalt. Kunden modtager retten til at bruge billederne i overensstemmelse med den aftalte brugsomfang og varighed. Kunden forpligter sig til at behandle alle leverede billeder med fortrolighed. Kunden må ikke distribuere, videresælge, ændre, manipulere eller på anden måde videregive billederne til tredjepart uden skriftlig tilladelse fra Fotografen.
  6. Afbestilling: Kunden kan annullere tjenesten ved at underrette Fotografen skriftligt. Eventuelle gebyrer for afbestilling vil blive angivet i bekræftelsesmaterialet.
  7. Ansvarsfraskrivelse: Fotografen påtager sig ikke ansvar for eventuelle skader eller tab, der måtte opstå i forbindelse med tjenesterne, medmindre det skyldes grov uagtsomhed fra Fotografens side.
  8. Ændringer af betingelser: Fotografen forbeholder sig ret til at ændre disse Betingelser med rimeligt varsel. Ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden.